Biografie

ACHTERGROND
Vanaf mijn 8ste speel ik viool, hoewel mijn voorkeur eerst vooral bij de piano lag. Eenmaal op het conservatorium in Zwolle studeerde ik bij Jeanne Lemkes-Vos en Remy Baudet. Solfège was een avontuur – ik genoot met volle teugen. Al gauw ging ik ook lesgeven – ik vind het geweldig om iemand die de passie ontwikkelt viool te willen leren spelen, te begeleiden en te omringen met al het moois dat muziek-maken te bieden heeft.

Jarenlang speelde ik ook in een kwartet, waar we bestaande muziek arrangeerden voor onze bezetting. Soms door ergens een extra partij voor te schrijven of door te improviseren op bestaande ensemble-muziek.

Heeft u of heeft uw kind ook zin in muziek maken? Gewoon doen!

We kunnen daartoe eerst een proefles afspreken. Laat maar eens horen wat u of uw kind al kan. Dan blijkt ook of we al met vioolspelen kunnen beginnen of dat een cursus AMV (Algemene Muzikale Vorming) vooraf wenselijk of raadzaam is. Aan de hand van karakter en leeftijd bepalen we de lesmethode die het beste bij u of uw kind past. Voorwaarde voor het willen gaan musiceren is dat u of uw kind een goede studeerplek heeft om het instrument naar hartelust te kunnen bespelen, zonder dat er een gevoel van (geluids)hinder aan te pas komt.