Biografie

Pauline R. van der Willik (’66) volgde de Kunstvakopleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens te Kampen. Zij had les van onder meer de befaamde Eli Content (vrij schilderen), Kees Buurman en Ko Oosterkerk (grafiek) , Hans Dingjan (tekenen & schilderen naar de waarneming) en Jan Zwaan (modeltekenen).  Na het behalen van haar 1e graads lesbevoegdheid Kunstgeschiedenis en haar akte Cultureel Kunstzinnige Vorming was zij jarenlang verbonden aan diverse Kunst- en Cultuuronderwijsinstellingen in Noord Nederland.

In de keuze van de te hanteren techniek, benadering en stijl laat de kunstenares zich leiden door haar perceptie van het te verbeelden onderwerp. Bij haar tentoonstelling met het thema “De Piano” in 1996 in “het Piano-Atelier” te Meppel ontving zij lovende kritieken: “Het is een heuse manifestatie van haar muzikaliteit. Schilderen is voor haar als componeren!”  aldus Paul van der Lucht in het Dagblad van het Noorden.

In een zich ontwikkelende serie lyrisch abstracte monoprints rond het thema ‘Yizkor’ (Gedenk!) werd zij opgemerkt door Kamp Westerbork in Hooghalen, dat een werk van haar in de collectie Eigentijds Werk opnam.

Ondertussen blijkt Pauline’s persoonlijke voorkeur steeds weer uit te gaan naar de menselijke figuur. Diens uitstraling en innerlijke bagage inspireren haar tot de uitwerking van veelal in korte tijd gemaakte schetsen. Zelf zegt zij: “Schetsen en tekenen naar model is voor de kunstenaar net zoals het studeren van etudes voor een musicus: je oefent de voeling en verbinding van oog, hart en hand. Dit is onontbeerlijk en als een soort dagelijkse excercise voor elke beeldend artiest.”
Het ook zèlf model staan inspireerde haar tot een reeks werken met als onderwerp “Model in Interieur”.


Vanaf 1997 breidt Pauline haar repertoire uit met beeldhouwen. Dit mede naar aanleiding van haar ervaringen als vaktherapeut beeldend in de psychiatrie en als Art Psychotherapist in haar IDA-counseling & Coaching praktijk: ‘Identity Development by the Arts’. Hier ligt een wezenlijke passie van de kunstenaar: mensen hun eigen wezen en persoonlijkheid dieper laten ontdekken aan de hand van (identificatie met) Kunst in het algemeen, en soms aan de hand van inspiratie door een bepaald werk of een bepaalde kunstenaar in het bijzonder.

En dan opeens komt ook Glas in Lood uit haar handen. Na jarenlang les gegeven te hebben met het credo: “Het menselijk lichaam kent geen rechte lijnen” vertaalt Pauline R. van der Willik haar schilderkunstige gevoeligheid plots in rake, grafische loodlijnen. Deze met al dan niet gekleurde vlakken glas vormgegeven panelen benutten een nieuwe ruimtelijke dimensie: het licht valt er immers doorheen. Haar vermogen de subjectieve ervaring van het gekozen onderwerp in alle verscheidenheid treffend weer te geven geeft elk kunststuk de karakteristieke ingetogen zeggingskracht die we van haar kennen.
Bij de tentoonstelling ” 1 staat voor 9″ in De Secretarie te Meppel werd door Ben Snijder over dit werk gezegd: ” Pauline, jij schìldert met glas!” Bij de opening van deze zelfde groep van 9 Noordelijke kunstenaars  in Het Koetshuis Mensinghe te Roden werd er meteen werk verkocht en werd het contact gelegd voor werk in opdracht.